Օգտագործման պայմաններ

1. Ներածություն

1.1. 
Դառնալով Laura.am-ի կայքի օգտատեր` Դուք Ձեր համաձայնությունն եք տալիս ստորև շարադրված պայմանագրի պայմաններին, ինչպես նաև Գաղտնիության քաղաքականությանը և Առաքման և Վճարմանը: Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ դրանք և ըստ անհրաժեշտության տպել ու պահել Ձեզ մոտ: Առաքման և վճարման հետ կապված պայմաններին կարող եք ծանոթանալ Առաքում և վճարում բաժնում:

1.2. «Laura.am» տերմինը (այսուհետ՝ Կայք) վերաբերում է սույն կայքի սեփականատեր հանդիսացող «Փրիթի Լաուրա» ՍՊԸ ընկերությանը (այսուհետ` Ընկերություն): Ընկերությունը իրեն իրավունք է վերապահում ժամանակ առ ժամանակ փոփոխություններ կատարել կայքի բովանդակության, «Գաղտնիության քաղաքականության» և սույն «Օգտագործման պայմաններում»: Սույն պայմանները սահմանված են և մեկնաբանվում են ՀՀ օրենսդրության համաձայն:


2. Գրանցում և անձնական տեղեկությունների օգտագործման նկարագրություն

2.1. Կայքում գրանցվելու համար պետք է լինել 18 տարեկանից բարձր: 

2.2. Դուք հավաստում եք, որ գրանցման ժամանակ կամ դրանից հետո Ձեր տրամադրված տվյալները հավաստի և ամբողջական են:


3. Էլեկտրոնային նամակներ և հաղորդակցություն

3.1.
Փոխադարձ գործարքները պատշաճ ձևակերպելու նպատակով Դուք Ձեր համաձայնությունն եք տալիս ստանալու մեր էլեկտրոնային հաղորդակցությունները: Կայքը իր հաճախորդներին ուղարկում է հետևյալ բնույթի էլեկտրոնային նամակներ (EMails)` 

1). Կայքում Ձեր գրանցումը հաստատող նամակ,
2).
 
Կայքում Ձեր պատվերի հայտի հաստատման մասին նամակ,
3). Կայքում Ձեր մուտքանունը և/կամ գաղտնաբառը վերականգնող նամակ,
4). Կայքի նորույթների, ակցիաների, զեղչերի և այլնի վերաբերյալ նամակներ կստանաք միայն այն դեպքում, եթե Դուք բաժանորդագրված եք մեր փոստառաքման ծառայությանը:


4. Հղումներ

4.1.
Կայքում տեղադրված որոշ հղումներ կարող են տանել դեպի այլ կայքեր, որոնք Laura.am-ի վերահսկողության տակ չեն գտնվում: Այսպիսի հղումներից որևէ մեկը սեղմելիս Դուք լքում եք Laura.am կայքը: Սույն պայմանների կիրառությունը չի տարածվում այն կայքերի վրա, ուր Դուք տեղափոխվել եք` սեղմելով այդ հղումների վրա:


5. Պատվիրված ապրանքի վերադարձ կամ փոխանակում

5.1.
Գնված ապրանքը հետ է ընդունվում և հետագա գործողությունները կարգավորվում են ըստ հետևյալ պայմանների՝

5.2. Եթե ապրանքը վերադարձնելու Ձեր ցանկությունը պայմանավորված է ապրանքի որակական հատկանիշներով, ապա ապրանքը Ընկերության հասցեով հետ է ընդունվում 14 օրվա ընթացքում՝ ներկայացնելով ապրանքը և ՀԴՄ կտրոնը:

5.3. Եթե ապրանքը վերադարձնելու Ձեր ցանկությունը պայմանավորված է ապրանքի ոչ որակական հատկանիշներով, ապա ապրանքը` չվնասված վիճակում, Ընկերության հասցեով հետ է ընդունվում 14 օրվա ընթացքում՝ ներկայացնելով ապրանքը և ՀԴՄ կտրոնը:


6. Կայքի պատասխանատվությունը 

6.1. Կայքում տրված պատվերը իրենից ներկայացնում է Ընկերությանը Ձեր կողմից արված առաջարկություն` գնելու և առաքման միջոցով ստանալու որևէ ապրանք: Այդ առաջարկը համարվում է ընդունված, եթե Կայքի Ձեր էջին Ընկերության կողմից ուղարկվում է պատվերը հաստատող պատասխան, որտեղ նշված են պատվերի բոլոր մանրամասները: Այդ պատասխանը համարվում է Ընկերության և Ձեր միջև կնքված պայմանագիր:

6.2. Ապրանքը գնելուց և Ձեզ հանձնելուց հետո, այն համարվում է Ձեր սեփականությունը և գտնվում է Ձեր տնօրինության տակ:

6.3. Ընկերությունն ազատվում է պատասխանատվությունից իր ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ հետաձգված կատարելու համար, եթե դա պայմանավորված է Ընկերության վերահսկողությունից դուրս գտնվող պատճառներով: 


delete_effects ok_effects